Hoe werkt een autoverzekering?

Het woord autoverzekering is een ruim begrip allerlei verzekeringen die schade aan uw eigen auto of schade die uw auto aanbrengt te verzekeren. De lidstaten van de Europese Unie hebben een wet die alle auto / voertuig bezitters verplicht een autoverzekering af te sluiten. Deze wet heet officieel in Nederland en Belgie de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen ook bekend als WAM.

Hoe werkt een autoverzekering?

Met een autoverzekering is een auto verzekerd voor schade aan de desbetreffende auto of die van iemand anders. Deze autoverzekering is ingedeeld in schadeverzekeringen. Naast de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsdekking bestaat de schadeverzekering uit drie dekkingen:
*Aansprakelijkheidsdekking
*Beperkt cascodekking
* Volledig cascodekking
Deze autoverzekeringen kunnen uiteraard worden uitgebreid met een een aanvullende verzekering zoals een rechtsbijstand- of inzittendendekking.

Verplichte autoverzekering

Zoals in de inleiding al verteld is is een autoverzekering (schadeverzekering van met Aansprakelijkheidsdekking) verplicht. Bescherming van de slachtoffers die bij verkeersongevallen met een autovoertuig aanraking zijn gekomen staat hier voorop. De enigste motorvoertuigen die buiten deze wet vallen zijn de voertuigen die eigendom zijn van de overheid zoals bijvoorbeeld defensie en de politie.

Wanneer hoeft een autoverzekering niet uit te keren ?

Er zijn gevallen waarbij een verzekeraar geen dekking hoeft te bieden. Hieronder deze uitsluitingen van dekking bij een autoverzekering.
* Met een gestolen auto schade veroorzaakt (Joyriding waarbij geen geweld aan te pas is gekomen valt hier niet onder);
* Schade aan materialen die vervoerd worden;
* Wel gedekt is kleding, sieraden en handbagage van passagiers;
* Schade aan de bestuurder;
* Schade bij bepaalde gelegenheden zoals als volgt: deelname aan een wedstrijd met een vergunning waarbij snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidshandelingen worden vericht.