Wat is een dieet?

Een dieet is een aanpassing in het eet- en voedingspatroon.

De term dieet wordt heel vaak gebruikt voor mensen die willen afvallen, maar het begrip is dus veel breder. Ook mensen die moeten aankomen, een allergie hebben of om medische redenen anders moeten gaan eten volgen dus een dieet om hun streefgewicht te bereiken.

Waarom deze uitleg en wat is de relatie met afvallen?

Een dieet volgen wordt vaak door velen negatief uitgelegd.
Mensen die willen afvallen zien het als een tijdelijke aanpassing van hun eetgewoonte.
“Ik ga op dieet” betekent in algemene zin dat iemand zijn huidige (prettige) manier van eten en/of drinken opgeeft en het liefst zo kort mogelijk.
Het nieuwe consumeren, gericht op gewichtsverlies wordt als niet lekker, als onvoldoende maar in ieder geval als onprettig ervaren.

Maar wat betekent dit concreet voor uw gewicht?

Allereerst is er een reden waarom mensen aankomen in gewicht.
Uitzonderingen daargelaten wordt het overgewicht juist veroorzaakt door de huidige manier van consumeren: Mensen komen aan doordat hun voedingspatroon niet ideaal is.

Het tijdelijk aanpassen van het eet- en drink patroon is dan geen juiste oplossing. Een dieet zorgt dan wel voor een gewichtsafname. Maar omdat de oorzaak niet wordt aangepakt blijven de oude gewoontes daarna weer voor een gewichtstoename zorgen.

Conclusie over di√ęten

Een gewichtsafname en -beheersing op lange termijn is alleen mogelijk als mensen structureel op dieet gaan. Een permanente aanpassing in het voedingspatroon dus. Het dieet moet daarbij dan ook niet als lastig, smakeloos en onprettig worden ervaren.