Pensioen informatie

Staat u voor uw pensioen of gaat deze binnenkort in ? Lees dan zeker eens deze basisinformatie door voor meer info.

Het bedrag dat u van pensioen krijgt hangt af van volgende zaken:
1. Het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest.
2. Of u alleenstaande bent of met anderen samenwoont.

De meeste personen in Nederland zijn automatisch verzekerd voor hun AOW.
De AOW is een verzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Het maakt dan niet uit wat uw nationaliteit is. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u van uw 15e tot uw 65e altijd verzekerd bent geweest.

Er zijn wel een aantal uitzonderingen op het AOW.
Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt, dan bent u mogelijk niet verzekerd geweest en kan uw AOW-pensioen lager uitvallen. Een kleine groep mensen woont wel in Nederland, maar is toch niet verzekerd voor de AOW.
Indien u alleen of met anderen samenwoont bepaalt ook hoeveel AOW-pensioen u krijgt. Met woonsituatie bedoelen we of u alleen woont of met iemand anders.
 De netto AOW van iemand die alleen woont, is 70% van het netto minimumloon.
 De netto AOW van iemand die getrouwd is of samenwoont, is 50% van het netto minimumloon. Samen ontvangt u dus 100%.
 Als u een partner heeft die nog geen 65 jaar is, krijgt u een extra bedrag boven op uw AOW-pensioen. Dit extra bedrag heet een toeslag. U ontvangt deze toeslag tot uw partner 65 wordt.

Aanvullend pensioen

Veel mensen hebben naast hun AOW een aanvullend pensioen. Dit bouwt u op via uw werkgever of door zelf te sparen.
De personen met wie u samenwoont is uw partner, degene met wie u de kosten van het huishouden deelt. Dat kan uw echtgenoot of echtgenote zijn, maar ook een vriend of vriendin, broer of zus, of zelfs een kleinkind.

Op hoeveel pensioen u ongeveer kunt rekenen, kunt u berekenen op de website van http://www.svb.nl
Via een DigiD kunt u eveneens bekijken wat uw pensioen-opbouw tot op heden is alsook voor uw aanvullend pensioen indien u hiervoor spaart.